Ak Ta­myň met­bu­gat sek­re­ta­ry Ka­ri­ne Žan-Pýer bri­fing­de eden çy­ky­şyn­da ABŞ-nyň Pre­zi­den­ti Jo­zef Baý­de­niň 2024-nji ýyl­da gaý­ta­dan saý­lan­mak me­ýil­na­ma­la­ry ba­ra­da ha­bar ber­di. Baý­den 2020-nji ýy­lyň ahy­ryn­da ge­çi­ri­len saý­law­lar­da ýe­ňiş ga­zanyp­dy.