UEFA Çempionlar Ligasynda yklymyň güýçli 3 klubuny özünde jemleýän «C» toparçada «Barselona» topary çehleriň «Wiktoriý Plzen» klubuny kabul etdi. Ýer eýeleriniň doly artykmaçlygynda geçen duşuşykda katalonlar 5-1 hasabynda ýeňiş gazandy. Oýnuň 13-nji minutynda täze transfer Frank Kessi hasaby açdy. Bu onuň «Barselonadaky» ilkinji goludyr. Ondan soň başga bir täze transfer, katalonlaryň düzüminde depeni gol bolýan Robert Lewandowski 3 gol geçirip, het-trik etmegi başardy. Polşaly ýyldyz oýunçy 34-nji, 45+3-nji hem-de 67-nji minutlarda tapawutlandy. Oýnuň 71-nji minutynda-da Ferran Torres owadan gol bilen oýna soňky nokady goýdy. Şeýlelikde, UEFA Çempionlar Ligasynda hasaba alnan soňky 5 het-trigiň 3-si Lewandowskä degişlidir. Lewandowski «Barselona» geçip, 5-nji duşuşykda 8 gol geçirdi. Ol 89 gol bilen Çempionlar Ligasynyň iň netijeli 3-nji futbolçysydyr. Bu het-trikden soň ol Benzemadan 3 gol öňe saýlandy. Şeýle-de, Lewandowski Çempionlar Ligasynda 3 başga toparda het-trik eden ilkinji futbolçy boldy. Kristiano Ronaldo, Filippo Inzagi hem-de Neýmar 2 başga klub bilen het-trik edipdi.

Toparçadaky beýleki oýunda «Bawariýa» myhmançylykda «Interi» 2-0 hasabynda ýeňdi. Nemes klubunyň gollaryny 25-nji minutda Sane hem-de 66-njy minutda D’Ambrosio ýalňyşlyk bilen öz derwezesinden girizdi. «Bawariýa» topary Çempionlar Ligasynda täze möwsüme 19-njy gezek ýeňiş bilen başlady.