UEFA Çempionlar Ligasynda “C” toparçada “Barselona” myhmançylykda “Bawariýa” bilen duşuşdy. 1-nji ýarymy golsuz geçen oýnuň 2-nji ýarymynda 4 minutda 2 gol geçiren “Bawariýa” 2-0 hasabynda ýeňiş gazandy. Gollary 50-nji minutda Lukas Hernandes, 54-nji minutda-da Leroý Sane geçirdi. Şunlukda “Bawariýa” “Barselonany” bassyr 5-nji duşuşygynda ýeňip, 19 gol geçirdi (4 gol geçirtdi). “Bawariýa” 30 oýundan bäri toparçalarda ýeňilmän gelýär (27 ýeňiş, 3 deňlik). “Bawariýa” bu ugurda “Real Madridiň” rekordyny gaýtalamagy başardy.   

Toparçadaky beýleki duşuşykda-da “Inter” myhmançylykda çehleriň “Wiktoriýa Plzen” klubundan 2-0 üstün çykdy. Gollary 20-nji minutda Edin Jeko hem-de onuň pasyndan soň 70-nji minutda Denzel Damfris derwezä girizdi. Duşuşygyň 60-njy minutynda “Wiktoriýa Plzen” toparynyň oýunçysy Pawel Buça gyzyl kart aldy.