UEFA Milletler Ligasynda 5-nji duşuşyklara düýn badalga berildi. “A” Liganyň 1-nji toparçasynda Fransiýanyň ýygyndysy öz meýdançasynda Awstriýany Mbappe (56) hem-de Žirunyň (65) gollary bilen 2-0 hasabynda ýeňlişe sezewar etdi. Duşuşykda 2-nji goly geçiren 34 ýaşyndaky hüjümçi Oliwie Žirunyň milli ýygyndydaky gollarynyň sany 49-e ýetdi. 113 duşuşygynda 49-njy goluny geçiren Žiru ýene-de 2 gol geçirse, bu ugurda Fransiýanyň milli ýygyndysynyň iň netijeli hüjümçisi Tierri Anriniň (51 gol, 123 oýunda) rekordyna şärik bolar. Žirunyň pasyndan soň gol geçiren Kilian Mbappe bolsa 28-nji goluny geçirip, 10-njy ýerdäki Ýuri Jorkaýeff bilen deňleşdi. Mbappe 58, Jorkaýeff 82 oýunda 28 gol geçirdi. Şeýle-de bu ýeňiş Fransiýanyň toparçadaky ilkinji ýeňşi boldy.

Toparçadaky beýleki duşuşykda Horwatiýanyň ýygyndysy Erikseniň goluna garşylyk Daniýany Sosa we Maýeriň gollary esasynda 2-1 ýeňip, 1-nji orna geçdi. Soňky duşuşyklarda Horwatiýa myhmançylykda Awstriýa bilen duşuşsa, Daniýa Fransiýany kabul eder (25-nji sentýabr).