«Apple» korporasiýasy golaýda müşderilere hödürlenen «iPhone 14»-däki näsazlyklary aradan aýyrmak maksady bilen iOS 16.0.2 programma üpjünçiligini elýeterli etdi. Öňki nusgalarda programmalar ulanylanda göçürme ýalňyşlyklary, kameranyň titremegi, maglumat alyş-çalşygynda käwagt doňup galma meseleleri ýüze çykýardy. Täze programmada bu meseleleriň ählisi düzedildi. Programma üpjünçiliginiň göwrümi, takmynan, 400 MB.