Angliýanyň “Mançester Ýunaýted” kluby maliýe babatda 2021/22 möwsüminde ýitiren zyýanyny mälim etdi. Şoňa görä, klub geçen möwsümde 115,5 million funt sterling zyýana galypdyr. Klub geçen möwsümde umumy girdejisiniň 18 göterim ýokarlanyp, 538,2 million funt sterlinge ýetendigine garamazdan, 115,5 million funt sterling zyýana galandygy habar berildi. Iňlis klubunyň bergisiniň ondan öňki möwsüme garanyňda, 95,4 million funt köpelip, 514,9 million funt sterlinge ýetendigi habarda bellenilýär. 2011-nji ýylynda tomsunda Kristiano Ronaldo, Jeýdon Sanço, Rafael Waran ýaly ýyldyzlary transfer eden “Mançester Ýunaýtedde” futbolçylara tölenýän aýlyk haklary-da 19,1 göterim artyp, 384,2 million funt sterlinge ýetdi. Klubuň finans bölüminiň ýolbaşçysy Kliff Beýti pandemiýa sebäpli azalan girdejileriniň petekleriň satuwyndan soň ýokarlanandygyny, ýöne oýunçylara tölenýän aýlyklaryň artmagy hem-de 2021-nji ýylyň tomsunda toparyň käbir ýaryşlara gatnaşmandygy zerarly maliýe görkezijileriň pes bolandygyny belläp geçdi.