2014-nji ýyldan bäri her ýylyň 31-nji oktýabrynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň karary bilen 2013-nji ýylyň dekabrynda umumy halkara jemgyýetçiliginiň ünsüni global şäherleşme meselesine çekmek maksady bilen döredilen Dünýä şäherler güni giňden bellenilýär. Bu günüň döredilmeginiň esasy sebäbi halkara jemgyýetçiliginiň ünsüni dünýäde parahatçylyk meselelerine çekmeklige gönükdirilendir.

BMG-niň maglumatlaryna görä, häzirki wagtda düný...

Habarlary doly okamak üçin abonent bol! Abonent giriş