Öňü­miz gyş. Ho­wa so­wap baş­la­dy. Ho­wa­nyň üýtgeýän döw­rün­de adam be­de­ni güýç­li bol­ma­sa kä­bir nä­hoş­luk­la­ryň ýü­ze çyk­ma­gy müm­kin. Luk­man­lar köp ke­se­liň öňü­ni al­mak üçin di­ňe ga­lyň ge­ýin­mäge däl, iý­mit­len­mä­ge hem üns be­ril­me­li­di­gi­ni bel­le­ýär­ler. So­wuk se­bäp­li öý­de has köp wagt ge­çi­ril­ýär. Şeý­le ýag­daý­da ýag­ly we şe­ker­li iý­mit...

Habarlary doly okamak üçin abonent bol! Abonent giriş