Ýa­po­ni­ýa­nyň “Su­ba­ru” kom­pa­ni­ýa­sy 1972-1981-nji ýyl­lar ara­ly­gyn­da ön­dü­ri­len “Rex” at­ly ki­çi göw­rüm­li ula­gy­nyň has uly nus­ga­sy­ny iş­läp taý­ýar­la­dy. Soň­ky ýyl­lar­da köp kom­pa­ni­ýa ozal­ky ýyl­lar­da ön­dü­ri­len ulag­la­ry­ny tä­ze­çe gör­nüş­de ön­dü­rip baş­la­dy. Ýa­pon kom­pa­ni­ýa­sy 1972-nji ýyl­da “Kei Car” ady bi­len “Su­ba­ru Rex” mo­de­li­ni...

Habarlary doly okamak üçin abonent bol! Abonent giriş