Dür­li ugur­lar­da iş alyp bar­ýan “Ama­zon” kom­pa­ni­ýa­sy ýük gat­naw­la­ry üçin ada­ty bol­ma­dyk gur­luş­ly dron nus­ga­sy­ny iş­läp taý­ýar­la­dy. Bö­lek söw­da bi­len meş­gul­lan­ýan kom­pa­ni­ýa soň­ky ýyl­lar­da müş­de­ri­le­riň sar­gyt eden ha­ryt­la­ry­ny sal­gy­la­ry­na el­tip ber­mek üçin uç­ýan ki­çi en­jam­la­ry ulan­ma­gy mak­sat edin­ýär. Mu­nuň üçin bir­nä­çe sy­nag ge­çi...

Habarlary doly okamak üçin abonent bol! Abonent giriş