Oba hojalyk önümçiliginde, oba we şäher ilatynyň ýaşaýşyna zerur suwuň mukdaryny üpjün etmek bütün dünýäde derwaýys meseleleriň biri bolup durýar. Dünýäniň käbir sebitinde suw gorlarynyň ýetmezçilik edýän ýerleri bardyr. Suw gorlaryny netijeli dolandyrmak oba hojalygynyň gazanan uly üstünligidir. Ekerançylygyň adaty görnüşi bilen deňeşdirilende, gidroponikada 5 esse az sarp edilýär.

Gidroponika sözi grekçedäki “hydro”-suw we “ponos...

Habarlary doly okamak üçin abonent bol! Abonent giriş