Ýew­ro­pa Bi­le­le­şi­gi, esa­san, ge­çen ýyl ýü­ze çy­kan çip ýet­mez­çi­li­gi­ni ara­dan aýyr­mak üçin 46 mil­liard dol­lar ma­ýa go­ýum goý­be­rer. Ýew­ro­pa Ko­mis­si­ýa­syn­da gol çe­ki­len yla­la­şy­ga gö­rä, 27 ýur­da çip önüm­çi­li­gi­ni ma­li­ýe­leş­dir­mek üçin 46,6 mil­liard dol­lar­lyk ma­ýa go­ýum gö­nük­di­ri­ler. Ýew­ro­pa ýurt­la­ryň ýo­ka­ry teh­no­lo­gi­ýa ta­lap ed­ý...

Habarlary doly okamak üçin abonent bol! Abonent giriş