Beýik Britaniýanyň paýtagty Londonda bir asyr töweregi ozal gurlan kömür bilen işleýän elektrik bekediniň diňinde aýyk lift guruldy. “Ralph Appelbaum Associates” kompaniýasy tarapyndan döredilen bu taslama şäheriň gözeliklerini ýokardan synlamaga mümkinçilik berýär. Derýanyň kenaryna golaý ýerleşýän “Battersea” atly köne desga Ýewropanyň iň uly kerpiç binasy hasaplanýar. Şäheriň ýolbaşçylary bu taryhy binany ýykmagyň deregine ony has döwre...

Habarlary doly okamak üçin abonent bol! Abonent giriş