Ita­li­ýa­nyň «Laz­za­ri­ni» bi­na­gär­lik kom­pa­ni­ýa­sy dün­ýä­niň iň uly ýah­ta­sy­nyň nus­ga­lyk di­zaý­ny­ny ta­nyş­dyr­dy. Äpet suw ula­gy­na 335 mil­li­on ýyl ozal­ky ma­te­rik bo­lan Pan­gea­nyň ady da­ky­lyp­dyr. Pyş­ba­ga şe­kil­li bol­jak gä­mi­niň için­de söw­da mer­kez­leri, res­to­ran­lar, myh­man­ha­na­lar, se­ýil­gäh­ler, ýa­şa­ýyş jaý­la­ry bo­lup, ki­çi­räk şä­he­re meň...

Habarlary doly okamak üçin abonent bol! Abonent giriş