Täjigistanyň medeniýeti  ýokary gözelligi bilen dünýäde özüniň aýratynlygyny saklaýan medeniýetleriň biridir. Bu medeniýet özüniň taryhy bilen birnäçe özgerişlikleri başdan geçirendir. Ýagny, Zaratuştra dini, Yslam dini, Pars dili, Sowet ulgamy Täjigistanyň häzirki medeniýetiniň baý mirasynyň döremegine öz täsirlerini ýetiripdir.

Täjigistan medeniýeti milli eşiklerde, tanslarda, aýdym-sazda ýüze çykýar. Dürli festiwallarda ýerli medeniý...

Habarlary doly okamak üçin abonent bol! Abonent giriş