ABŞ-da geçirilen “Görkez hem-de gürrüň ber” atly çärede Ilon Mask “Neuralink” kompaniýasynyň öňümizdäki aýlarda öz çipini adamyň kellesine ornaşdyrmagyň hötdesinden geljekdigini habar berdi.

Çärede Mask kompaniýanyň adamlarda synag geçirmek üçin zerur bolan resminamalaryň birnäçesini ABŞ-nyň derman serişdeleriniň hiline gözegçilik boýunça müdirligine hödürländigini aýtdy.

“Neuralink” kompaniýasynyň maksady beýnä ornaşdyryp bolýan gurluşy döretmek hem-de ony beýni işjeňliginiň kömegi bilen kompýuteri ýa-da telefony dolandyrmakda ulanmakdan ybaratdyr.

2019-njy ýylda “Neuralink” kompaniýasy öz çiplerini maýmynlarda synag eden bolsa, 2020-nji ýylda gurluşy doňuzlara ornaşdyryp gördi.