Dün­ýä­niň iň uly piz­za­sy­nyň re­kor­dy tä­ze­len­di. Gin­ne­siň Bü­tin­dün­ýä re­kord­lar ki­ta­by­na gi­ri­zi­len tä­ze re­kord­çy piz­za­nyň ulu­ly­gy 14 müň ine­dör­dül met­re ýet­ýär. Bu piz­za “Ot­tavia” diý­lip at­lan­dy­ryl­dy. Mun­dan ozal­ky re­kord 2012-nji ýyl­da Rim­de ha­sa­ba al­nyp, meý­da­ny 13 müň 580 metr bo­lan piz­za­ny 5 ital­ýan aş­pe­zi taý­ýar­lap­dy. Tä­ze re­kord go­ýan piz­za bol­sa Los An­je­les Kong­res­ler mer­ke­zin­de taý­ýar­lan­dy. Aş­pez­ler piz­za­ny 48 sa­ga­dyň do­wa­myn­da 5 müň bö­le­ge bö­lüp bi­şir­di­ler. Bu piz­za “Piz­za Hut” hem-de “Air­rack” at­ly (ha­ky­ky ady Erik De­ker) “You­Tu­ber” ta­ra­pyn­dan taý­ýar­lan­dy. Re­kord ha­sa­ba al­nan­dan soň­ra piz­za ýer­li ha­ýyr-sa­ha­wat gu­ra­ma­la­ry­na be­ril­di.