Braziliýaly ozalky ýyldyz futbolçy Ronaldinionyň ogly hem edil özi ýaly “Barselonada” çykyş eder. Meşhur futbolçynyň ogly Žoao Mendes “Barselona” bilen şertnama baglaşdy. 17 ýaşyndaky futbolçy “Barselonanyň” ýaşlar düzümi “La Masianyň” hataryna goşuldy. Mendes birnäçe günden bäri “Barselonada” türgenleşik geçýärdi. Bu barada “Barselonanyň” prezidenti Laporta: – Kakasy ýaly oýnasa gowy futbolçy bolar. Galanyny-da wagt görkezer – diýip, beýanat berdi.

Žoao Mendes futbolçylyk karýerasyna “Kruzeiroda” başlap, toparyň U17 düzüminde çykyş etdi. Mendes täze toparynda-da ilki-ilkiler ýaşlar düzüminde oýnar.

Mendesiň kakasy Ronaldinio “Barselonada” 2003–2008-nji ýyllar aralygynda çykyş edip, ol Çempionlar Ligasynda, “La Ligada” 2 gezek çempionlyk gazanypdy.