UEFA Çempionlar Ligasynda 1/8 finalyň jogap oýunlaryna badalga berlip, çärýek finalçylaryň ikisi belli boldy.

Londonda oýnalan duşuşykda Çelsi topary Germaniýanyň Borussiýa Dortmund klubundan 2-0 üstün çykdy. Çekeleşikli geçen oýunda nemes kluby ilkinji 25 minutda oýna erk etse-de, iňlis klubunyň oýunçylarynyň gollaryna çäre tapyp bilmedi. Duşuşygyň 43-nji minutynda Rahim Sterling londonlylary 1-0 öňe saýlady. Ikinji ýarymyň başlarynda-da Çelsi hasaby 2-0-a çykardy. Iňlis klubunyň nemes hüjümçisi Kai Hawerts 51-nji minutda eminiň bellän penalti urgusyny dürs urup bilmedi. Top derwezä girmegine sütün rugsat bermedi. Ýöne oýnuň emini bu urgyny VAR-yň görkezmesi boýunça gaýtadan urmaly etdi. Hawerts bolsa bu gezek topy ýene şol tarapa ýalňyşsyz gönükdirmegi başardy. 1-nji oýunda 1-0 ýeňiş gazanan dortmundylar bolsa galan minutlarda hasaby üýtgedip bilmediler. Şunlukda, Çelsi topary 19-njy gezek gatnaşýan ýaryşynda 12-nji sapar çärýek finala çykmagy başardy.