Çärýek finalyň 1-nji duşuşygynda öz meýdançasynda Çelsini 2-0 ýeňen “Real Madrid” Londonda-da garşydaşyny şol hasap bilen ýeňlişe sezewar etdi. Ispan klubuna ýeňiş getiren gollaryň ikisini hem 58-nji we 80-nji minutlarda braziliýaly winger Rodrigo öz adyna ýazdyrdy. Duşuşykda “çelsili” futbolçylar amatly pursatlardan peýdalanyp bilmedi. Umumy hasapda 4-0 öňe saýlanan “Real Madrid” soňky 13 ýylda 11-nji gezek ýarym finala çykmagy başardy. “Real Madrid” topary umumylykda Çempionlar Ligasynda 16-njy gezek ýarym finalda oýnar. Olar ýaryş Çempionlar Ligasy adyny almazyndan öňem 16 gezek ýarym finala çykypdy. 68 sapar geçirilýän ýaryşda “Real Madrid” jemi 32-nji gezek ýarym finalda oýnar. “Real Madrid” ýarym finalda “Mançester Siti” ýa-da “Bawariýa” bilen duşuşar.

“Çelsi” bolsa ähli ýaryşlary hasaba alanyňda yzly-yzyna 4-nji duşuşygynda ýeňlişe sezewar boldy. “Çelsi” 30 ýyldan soň ilkinji gezek bassyr 4 duşuşykda ýeňiş gazanyp bilmedi. Lampard yzly-yzyna 4 duşuşykda utulan ilkinji “çelsili” tälimçi boldy.