Er­tir ýur­du­my­zyň we jem­gy­ýe­ti­mi­ziň yk­dy­sa­dy, sy­ýa­sy we me­de­ni dur­mu­şy­na ýaş­la­ryň gat­naş­mak­la­ry­ny ga­zan­mak, ýaş­la­ry ma­ha­bat işi­niň çyg­ry­na çek­mek mak­sa­dy bi­len “Ma­ha­bat üs­tün­li­giň aça­ry” at­ly fes­ti­wal ge­çi­ril­ýär. Sa­gat 09:00 – 18:00 ara­ly­gyn­da Teh­no­lo­gi­ýa­lar mer­ke­zin­de bol­jak fes­ti­wal Türk­me­nis­ta­nyň Bi­lim mi­nistr­li­gi, Se­na­gat­çy­lar we te­le­ke­çi­ler bir­leş­me­si we Mag­tym­gu­ly adyn­da­ky Ýaş­lar gu­ra­ma­sy­nyň Mer­ke­zi ge­ňe­şi ta­ra­pyn­dan gu­ra­ýar