1967-nji ýy­lyň 27-nji iýu­nyn­da Lon­do­nyň de­mir­ga­zy­gyn­da­ky En­fild se­bi­tin­de «Barcla­ys» ban­ky­nyň şa­ham­ça­syn­da «Au­to­ma­ted Tel­ler Machi­ne» (ATM) diý­lip at­lan­dy­ryl­ýan ag­re­gat otur­dyl­dy. Bu en­jam nagt pul­la­ry çek­mek bo­ýun­ça il­kin­ji ban­ko­mat hök­mün­de hyz­mat et­di. Bu ban­ko­mat il­ki­baş­da «kar­toç­ka­syz» ban­ko­mat bo­lup, bank­dan ber­len ýö­ri­te wau­çer bi­len ça­lyş­mak esa­syn­da nagt pul alyp bol­ýar­dy.