Hin­dis­tan we Ýa­po­ni­ýa “Chand­rayaan-3” mak­sat­na­ma­sy­nyň üs­tün­lik­li dur­mu­şa ge­çi­ril­me­gi­niň çäk­le­rin­de Aý­da bi­le­lik­dä­ki “Lu­nar Po­lar Explo­ra­ti­on Mis­si­on” (LU­PEX) mis­si­ýa­sy­ny iş­jeň­leş­dir­mek­çi. Bu ba­ra­da “Nik­kei” ne­şi­ri ha­bar ber­ýär.
Tas­la­ma­nyň çäk­le­rin­de De­li we To­kio 2025-nji ma­li­ýe ýy­lyn­da (2026-njy ýy­lyň 31-nji mar­tyn­da ta­mam­la­nar) Aýyň gü­nor­ta pol­ýu­sy­nyň se­bi­ti­ne ro­wer bi­len dü­şü­ri­ji en­jam iber­me­gi me­ýil­leş­dir­ýär­ler. Bu en­ja­myň Aýyň üs­tün­de suw buz­la­ry­nyň göz­leg­le­ri bi­len meş­gul­la­nar. Mu­nuň üçin Hin­dis­tan dü­şü­ri­ji en­ja­my, Ýa­po­ni­ýa bol­sa pla­ne­ta­da he­re­ket et­jek ýo­ka­ry teh­no­lo­gi­ýa­ly yl­my gu­ral­lar bi­len üp­jün edi­len ro­we­ri hem-de ra­ke­ta­ny dö­re­der.