Şu ýylky transfer möwsüminde umumylykda 2022-nji ýylyň tomsuna garanyňda, transfer bolan oýunçylaryň sany 2,2 göterim köpelip, 10 müň 125-e ýetdi. Geçen tomus bu görkeziji 9 müň 906-a deňdi.

Menejerleriň gazanjy ýokarlanýar

Hasabata görä, futbolçylaryň menejerleri 696,6 million dollarlyk aradurar tölegini (komission tölegini) aldy. Geçen ýyl menejerler 494,5 million dollarlyk komission tölegini gazanypdylar. 10 ýyl öň menejerleriň komission tölegi transfer tölegleriniň 5,8 göterimini emele getirýän bolsa, ol häzirki wagtda 9,5 göterime deňdir.

Zenan futbolynyň transfer bazary 3 million dollara ýetdi

Zenan futbolynda-da transferleriň sanynda, olara tölenýän töleglerinde görnetin ösüş duýulýar. 2019-njy ýylyň tomsunda 386, 2020-nji ýylyň tomsunda 529, 2021-nji ýylyň tomsunda 598, 2022-nji ýylyň tomsunda 696 zenan futbolçy transfer bolan bolsa, bu görkeziji şu tomusda 829-a ýetdi. Olaryň 66-sy tölegi tölenen ymykly transferler bolup (geçen ýyl 36 futbolçy), galanlary kärendesine alnan futbolçylardyr. Umumylykda zenan futbolyndaky transferiň pul mukdary-da 3 million dollara ýetdi.