15-nji sent­ýabr­da Türk­me­nis­ta­nyň Ýa­po­ni­ýa­da­ky il­çi­si A.Baý­ra­mow “The Nip­pon Fo­un­da­ti­on” gaz­na­sy­nyň baş­ly­gy Ýo­hei Sa­sa­ka­wa bi­len du­şuş­dy.
Du­şu­şyk­da ta­rap­lar ylym we bi­lim pu­da­gyn­da türk­men-ýa­pon hyz­mat­daş­ly­gy­nyň gel­jek­ki müm­kin­çi­lik­le­ri ba­ra­da pi­kir alyş­dy­lar.
Il­çi Türk­me­nis­ta­nyň bi­lim ul­ga­my­ny kä­mil­leş­dir­mek­de hal­ka­ra tej­ri­bä­niň ula­nyl­ma­gy­na aý­ra­tyn äh­mi­ýet ber­ýän­di­gi­ni hem-de Türk­me­nis­tan bi­len Ýa­po­ni­ýa­nyň ara­syn­da ylym-bi­lim ba­bat­da ýo­la goý­lan hyz­mat­daş­ly­gyň ne­ti­je­li hä­si­ýe­te eýe bo­lup dur­ýan­dy­gy­ny bel­le­di. Türk­men ýaş­la­ry­nyň Ýa­po­ni­ýa­da bi­lim al­mak­la­ry, ýur­du­my­zyň bir­nä­çe or­ta we ýo­ka­ry okuw mek­dep­le­rin­de ýa­pon di­li­niň öw­re­dil­me­gi, şeý­le hem ylym-bi­lim we­kil­le­ri­niň ara­syn­da­ky hyz­mat­daş­lyk mu­ňa my­sal bo­lup dur­ýar.