Ge­çen hep­de­de Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let ha­ryt-çig mal bir­ža­sy­nyň söw­da­la­ryn­da ge­le­şik­le­riň 43-si ha­sa­ba alyn­dy.
Da­şa­ry ýurt pu­lu­na Bir­le­şen Arap Emir­lik­le­ri­niň, Sin­ga­pu­ryň, Tür­ki­ýä­niň, Azer­baý­ja­nyň, Gyr­gy­zys­ta­nyň we Ow­ga­nys­ta­nyň işe­wür to­par­la­ry­nyň we­kil­le­ri “Türk­men­ne­bit” döw­let kon­ser­ni­niň kär­ha­na­syn­da ön­dü­ri­len po­lip­ro­pi­le­ni, uçar ke­ro­si­ni­ni, gid­ro usul­da aras­sa­la­nan di­zel ýan­gy­jy­ny, ýan­gyç ma­zu­dy­ny, su­wuk­lan­dy­ry­lan ga­zy sa­tyn al­dy­lar.
Mun­dan baş­ga-da, da­şa­ry ýurt pu­lu­na Bir­le­şen Arap Emir­lik­le­ri­niň, Tür­ki­ýä­niň, Şweý­sa­ri­ýa­nyň, Gyr­gy­zys­ta­nyň, Azer­baý­ja­nyň we Öz­be­gis­ta­nyň te­le­ke­çi­le­ri dok­ma önüm­le­ri­niň ga­lyn­dy­la­ry­ny, bo­ýa­lan tüý­jü­mek önüm­le­riň dür­li gör­nüş­le­ri­ni, nah ma­ta­ny, dok­ma önüm­le­ri­niň ga­lyn­dy­la­ryn­dan di­kel­di­len sü­ýü­mi, ýor­gan-dü­şek top­lum­la­ry­ny sa­tyn al­dy­lar. Ge­le­şik­le­riň je­mi ba­ha­sy ABŞ-nyň 90 mil­li­on 50 müň 274 dol­la­ryn­dan gow­rak bol­dy.
Ýur­du­my­zyň te­le­ke­çi­le­ri içer­ki ba­zar üçin ba­ha­sy 171 mil­li­on 856 müň ma­nat­lyk “Türk­men­ne­bit” döw­let kon­ser­ni­niň kär­ha­na­syn­da ön­dü­ri­len po­lip­ro­pi­le­ni we “Türk­men­hi­mi­ýa” döw­let kon­ser­ni­niň kär­ha­na­syn­da ön­dü­ri­len teh­ni­ki ýo­dy sa­tyn al­dy­lar.