Da­şa­ry ýurt wal­ýu­ta­sy­na Er­me­nis­tan­dan, Hy­taý­dan, Tür­ki­ýe­den, Ow­ga­nys­tan­dan, Öz­be­gis­tan­dan, BAE-den we Gyr­gyz Res­pub­li­ka­syn­dan ge­len te­le­ke­çi­ler «Türk­men­hi­mi­ýa» döw­let kon­ser­nin­de ön­dü­ri­len teh­ni­ki ýo­dy, «Türk­men­ne­bit» döw­let kon­ser­nin­de ön­dü­ri­len po­lip­ro­pi­le­ni sa­tyn al­dy­lar. Şeý­le-de dür­li gör­nüş­li dok­ma önüm­le­ri sa­tyl­dy. Ge­le­şik­le­riň je­mi ba­ha­sy 8 mil­li­on 26 müň 800 ame­ri­kan dol­la­ryn­dan gow­rak bol­dy. Ýur­du­my­zyň te­le­ke­çi­le­ri içer­ki ba­zar üçin je­mi ba­ha­sy 2 mil­li­on 880 müň ma­nat­lyk po­lip­ro­pi­le­ni sa­tyn al­dy­lar.