Ýewropa çempionaty 2024-e gatnaşjak ýene-de 2 ýygyndy belli boldy. Saýlama tapgyrynyň G toparçasynda myhmançylykda Bolgariýa bilen duşuşan Wengriýanyň ýygyndysyna deňme-deňlik ýeterlik boldy. 10-njy minutda Adamyň goly bilen öňe geçen wengerlere 24-nji minutda bolgarlar Delewiň goly esasynda jogap berdi. Duşuşygyň 78-nji minutynda penaltini dürs uran Despodow Bolgariýany 2-1 öňe saýlady. Ýöne ruhdan düşmedik wengerler 90+7-nji minutda hasaby deňlediler. Bu goly Aleks Petkow ýalňyşlyk bilen öz derwezesinden girizdi.

Şunlukda, bu deňlik wengerleriň Ýewropa çempionatyna gatnaşmagy üçin ýeterlik boldy. Utugyny 15-e çykaryp, 1 oýun galanda, Litwany 2-0 ýeňen 3-nji ýerdäki Garadagdan 4 utuk öňe saýlanan Wengriýanyň ýygyndysy bassyr 3-nji, umumylykda-da 5-nji gezek Ýewropa çempionatyna gatnaşarlar (1964, 1972, 2016, 2020, 2024).