Ýewropa çempionatynyň saýlama tapgyrynyň çäklerinde oktýabr aýynda Daniýanyň, noýabr aýynda-da ilki Gazagystanyň, soňra-da Finlýandiýanyň derwezesinden gol geçiren San Marinonyň ýygyndysynyň oýunçylary taryhynda ilkinji sapar yzly-yzyna 3 duşuşykda tapawutlandy. Öz meýdançasynda finlerden 2-1 asgyn gelen yklymyň iň kiçi ýurtlarynyň biri bolan San Marinonyň ýeke-täk goluny 90+7-nji minutda penaltiden Filippo Berradi geçirdi. Duşuşykda finleriň 2 goluny-da Piri Soiri öz adyna ýazdyrdy. Şunlujda, San Marinonyň ýygyndysy ilkinji gezek Ýewropanyň saýlama tapgyryny 3 gol bilen tamamlady. Olar mundan öň diňe Dünýä Kubogy 2002-niň saýlama tapgyrynda 3 gol geçiripdiler. San Marinonyň ýygyndysy aglaba saýlama tapgyrlaryny 1 ýa-da 2 gol bilen tamamlap, umumylykda 3 gezek ýeke gol hem geçirip bilmediler.