Oskarly iki ussat artist – Julia Roberts bilen Denzel Waşington 27 ýyldan soň, täze filmde bilelikde surata düşerler. Iki meşhur artist 1993-nji ýylda surata düşürilen “Gotan işi” (The Pelican Brief) filminde bilelikde çykyş edipdiler. Olaryň täze kinosy “Leave the World Behind” diýlip atlandyrylýar we ol Rumaan Alamyň ady bir romany esasynda ekranlaşdyrylar. Golaýda bu eseriň ähli hukuklary “Netflix” tarapyndan satyn alnypdy. Köpleriň eýýämden sabyrsyzlyk bilen garaşýan filmine “Jenap Robot” kinosy bilen adygan Sem Esmail režissýorlyk eder. Ylmy-fantastik görnüşde boljak kinoda Amanda we Kleýiň dynç alýan ýerlerinde başdan geçiren täsin wakalary dogrusynda söhbet açylýar.