Bolliwudyň dünýä belli gözel aktrisasy Aişwarýa Raý Baççanyň surata düşjek täze kinosy belli boldy. Tanymal aktrisa hindi teatr sungatynyň görnükli wekili, irki ýyllaryň aktrisasy Binodani Dasiniň ömür döredijiligi barada söhbet açýan filmde baş keşbi janlandyrar. Ady belli edilmedik filme Pradeep Sarkar režissýorlyk eder. Filmiň surata düşüriliş işlerine şu ýylyň ahyrlaryna başlamak göz öňünde tutulýar.