Awstraliýaly režissýor Jorj Miller dünýä belli “Mad Max: Fury Road” filminiň dowamyny surata düşürjekdigini ozal habar beripdi. Golaýda filmde surata düşjek artistler mälim boldy. Filmde baş keşbi Furiosanyň ýaşlygyny soňky wagtlarda şöhraty artýan Anýa Teýlor-Joý janlandyrar. Mälim bolşy ýaly 1-nji filmde Furiosanyň keşbinde oskarly aktrisa Şarliz Teron çykyş edipdi. Täze filmde Golliwudyň belli aktýorlaryndan Kris Hemswort bilen Ýahýa Abdul-Matin II hem surata düşer. Geljek ýyl surata düşürilip başlanjak kinonyň ssenarisini režissýoryň özi öňki filmiň ssenariçisi Niko Laturis bilen bilelikde ýazar. Filmiň haçan prokata çykaryljakdygy häzirlikçe belli däl.