Ispaniýanyň çempionaty La Ligada 7-nji tapgyrda El Klasiko duşuşygy oýnaldy. Kamp Nouda ilkinji gezek janköýersiz oýnalan El Klasikonyň 1-nji ýarymy has çekeleşikli geçdi. Eýýäm oýnuň 5-nji minutynda Benzemanyň pasyndan soň Walwerde owadan urgy bilen hasaby açdy. Ýöne katalonlaryň jogaby gijikmedi. Messiniň başyny başlan hüjüminde Hordi Albanyň pasyny dürs uran Ansu Fati 8-nji minutda hasaby deňlemegi başardy. 1-nji ýarymda ýene-de birnäçe amatly pursatlarda iki tarapyň oýunçylaryna tapawutlanmak başartmady.

2-nji ýaryma Barselona yzygiderli hüjümler başlady. Fati, Koutinio, Messi dagy takyk urguny geçirip bilmediler. Duşuşygyň 63-nji minuty oýnuň ykbalynyn kesgitlenen pursaty boldy. Emin VAR arkaly Ramosyň köýnekçesinden çekilendigini nazarda tutup penalti urgusyny belledi. Ony-da dürs ýeribe ýetiren kapitan Ramos hasaby 2-1-e çykardy. Şondan soň Barça hasaby deňlejek bolsa-da bu olara başartmady. 90-njy minutda Luka Modriç owadan gol bilen oýna soňky nokady goýdy. Şunlukda, yzly-yzyna 2 oýunda utulyp, ähli ünsi özünde jemlän Real Madrid we Zinedin Zidan bu şowsuzlygy häzirlikçe sowmagy başardy. Bu ýeniş Realyň resmi El Klasiko duşuşyklaryndaky 97-nji ýeňşi bolup, olar Barselonadan öňe saýlandylar. La Ligada bolsa 74-nji gezek ezeli bäsdeşini ýeňen Real utugyny 13-e çykaryp, 1-nji orna çykdy.