Bolliwudyň meşhur ýyldyzlaryndan Priýanka Çopra Golliwud kinosynda surata düşer. “Text for You” atly romantik drama görnüşli filmde Çopra bilen bilelikde Sem Heuhan hem-de meşhur aýdymçy Seline Dion hem çykyş eder. Filmi Jim Straus surata düşürer. Sofia Krameriň ssenarisi esasynda ekranlaşdyryljak kinonyň görkeziljek wagty entek belli däl. Bu film Çopranyň Golliwuddaky 5-nji kinosy bolar.