Iki ýyllyk arakesmeden soň, Bolliwudyň iň meşhur aktýory Şah Ruh Han uruşly film bilen ekranlara dolanýar. Onuň baş keşpde surata düşjek “Pathan” atly täze filminde hindi kinosynyň ägirtleri, dünýä belli ýyldyzlar jemlenýär. Golaýda sabyrsyzlyk bilen garaşylýan filminiň artistleriniň hataryna Salman Han bilen Hritik Roşan hem goşuldy. Iki aktýor hem filmde kiçeňräk keşpleri (cameo) janlandyrarlar. Iki aktýor hem ozalky surata düşen filmlerindäki keşpleri bilen çykyş ederler. Ýagny Salman Han Taýgeriň (“Taýger ýaşaýar”, Tiger Zindai), Hritik Roşan bolsa Kabir Daliwalyň (“Uruş”, War) keşbi bilen surata düşer. “Yash Raj Film” kompaniýasynyň önümi boljak filme Siddhart Anand režissýorlyk eder. Filmde Şah Ruh Handan başga baş keşplerde Bolliwudyň gözel ýyldyzy Dipika Padukone bilen belli aktýor Jon Abraham hem surata düşer. Häzirki wagtda filmiň surata düşüriliş işleri BAE-niň Dubaý şäherinde ýokary depginde dowam edýär. Uruşly görnüşde boljak filmiň 2021-nji ýylyň 2-nji ýarymynda ekranlara çykmagyna garaşylýar.