Häzirki wagtda dünýäniň iň öňdebaryjy media platformasy bolan “Netflix”-iň abunaçylarynyň sany 203,7 milliona ýetdi. Pandemiýa sebäpli köpleriň öýde bolmagy şereketiň müşderileriniň sanynyň artmagyna oňaýly täsir etdi. Geçen 2020-nji ýylda “Netflix”-iň abunaçylarynyň hataryna 37 million müşderi goşuldy. 2020-nji ýylda şereketiň umumy gazanan girdejisiniň 83 göterimi ABŞ we Kanadadan başga beýleki ýurtlardan gelendigi habar berildi. Şol nukdaýnazardan şereketiň ýolbaşçylary mundan beýläk halkara mazmunyň (filmler, seriallar, gepleşikler, dokumental filmler…) önümçiligine has köp orun beriljekdigini aýratyn bellediler. Galyberse-de, 2020-nji ýylda “Google”-de iň köp gözlenen 10 serialyň 9-synyň “Netflix”-iň önümidigi hem habarda nygtalýar.