Ýol gur­lu­şy­gyn­da dün­ýä­niň öň­de­ba­ry­jy ýurt­la­ry­nyň bi­ri bo­lan Ni­der­land­lar­da ýük da­şa­ma­ga ni­ýet­le­nen ýo­ka­ry tiz­lik­li ýol ul­ga­my­nyň gu­rul­ma­gy mak­sat edi­nil­ýär. «Hy­per­lo­op» at­ly tas­la­ma­nyň çäk­le­rin­de gu­rul­jak ho­wa­syz tun­ne­liň için­den he­re­ket ed­ýän ula­gyň tiz­li­gi sa­gat­da müň ki­lo­met­re go­laý bo­lar. Ho­wa­syz ýer­den ýö­re­ýän bu ot­ly sür­tül­mä­niň örän az­dy­gy se­bäp­li ýo­ka­ry tiz­lik bi­len he­re­ket eder. Go­laý­da Ni­der­land­la­ryň de­mir­ga­zy­gyn­da­ky Gro­nin­gen şä­he­rin­de «Hy­per­lo­op» tun­ne­li sy­nag mak­sa­dy bi­len açyl­dy. Bu ýer­de hä­zi­re çen­li ge­çi­ri­len sy­nag­la­ryň şow­ly ne­ti­je be­ren­di­gi mä­lim edil­di. In­di bol­sa, ýur­duň paý­tag­ty Ams­ter­dam bi­len port şä­he­ri bo­lan Rot­ter­da­myň ara­syn­da şeý­le ýo­luň gu­rul­ma­gy mak­sat edi­nil­ýär. Il­kin­ji no­bat­da, ýük gat­na­wy üçin peý­da­la­nyl­jak ul­gam gel­jek­de ýo­lag­çy­la­ryň gat­na­dyl­ma­gyn­da hem ula­ny­lar.
Bä­şim Ba­şi­mow,
«Türk­me­na­ra­gat­na­şyk» agent­li­gi­niň Po­li­teh­ni­ki or­ta hü­när okuw mek­de­bi­niň mu­gal­ly­my.