San-Diýegonyň meşhur aktýory we sazandasy 58 ýaşly Jo Lara “Tarzan” filmleri bilen tanalýardy. Meşhur aktýor Jo Lara ABŞ-nyň Tennessi ştatynyň Neşwil şäheriniň golaýynda uçar heläkçiligine uçrap aradan çykdy. ABŞ-nyň Federal awiasiýa edarasy uçaryň Smirna Rezerford etrap howa menzilinden uçandan soňra Tennessi şäheriniň golaýyndaky Persi Prist kölüniň töweregine gaçandygyny aýan etdi.

Jo Lara 1996-2000-nji ýyllarda dowam eden “Tarzan: Epiki başdan geçirmeler” teleserialynda we soňraky “Tarzan Manhetten” teleserialynda-da baş keşbi janlandyrypdy.