Dünýäniň iň gurply adamy Jeff Bezos inisi we auksion arkaly kesgitlenen bir ýolagçy bilen kosmosa uçmaga taýýarlyk görýär. Belli işewüriň eýeçilik edýän “Blue Origin” kompaniýasynyň kosmos gämisi bilen kosmosa gitjek ýolagçydan näçe töleg alynjakdygy belli boldy. 15-nji iýulda Tehasdan uçuryljak gämi bilen gitjek üçünji adamyň 28 million dollar tölejekdigi mälim edildi. Auksiona 159 ýurtda 7 müňden gowrak adam gatnaşdy. Üç tapgyrda geçirilen auksiona gatnaşanlaryň arasynda iň ýokary teklibiň 28 million amerikan dollary bolandygy mälim edildi. “New Shepard” atly gämi bary-ýogy 10 minut kosmos giňişligine çykar. Onuň üç minuty grawitasiýasyz bolar. Alty orunlyk “New Shepard” gämisinde ekipaž bilen bilelikde Jeff Bezosyň inisi we ýene-de bir ýolagçynyň boljakdygy mälim edildi.