Zenanlaryň arasyndaly ýeňil atletikanyň üçürdikläp bökmek görnüşindäki bäsleşik taryhyň sahypasyna altyn harplar bilen ýazylar. Wenesuelaly Ýulimar Rohas final tapgyryna 15,41 metre böküp, Olimpiýa rekordy bilen başlady. Bu ugurda ozalky rekord kamerunly Fransua Mbango Etone degişlidi (15.39, Pekin 2008). Rohas soňky synanyşygynda-da 15,67 metre böküp, altyn medalynyň üstüni dünýä rekordy bilen ýetirdi. Şeýlelikde, 25 ýaşly Rohas ukrainaly Inessa Krawesiň 26 ýyllyk taryhy rekordyny (15,50 metr) täzelemegi başardy. Galyberse-de, Rohas Olimpiýa oýunlarynyň taryhynda altyn medal gazanan ilkinji wenesuelaly zenan, umumylykda 4-nji türgen boldy.

15,01 metre böken portugaliýaly Patrişia Mamona kümüş, 14,87 metre böken ispaniýaly Ana Peleteiro bürünç medal gazandy.