Tokio 2020-de ýeňil atletikanyň iň kyn ýaryşlarynyň biri 20 kilometr ýöriş bäsleşikleridir. Bu gezek erkeklerde-de zenanlarda italiýaly türgenler ýeňiş gazandy. Erkekleriň arasynda Massimo Stano pellehana 1 sagat 21 minut 05 sekunt gelip, altyn medala mynasyp boldy. Ýaponiýaly Koki Ikeda hem-de Toşikazi Ýamanişiden öňe saýlanan Stano bu ugurda ýeňiş gazanan 2-nji italiýaly türgendir.

Zenanlaryň arasynda italiýaly Antonella Palmasino 1 sagat 29 minut 12 sekuntda pellehanadan geçip, münberiň çür depesine çykdy. Kolumbiýaly Sandra Arena 2-nji, hytaýly Liu Hon 3-nji ýeri eýeledi.