Angliýanyň “Çelsi” topary Italiýanyň “Interinden” ozalky ýyldyzy Romelu Lukakuny transfer etdi. Londonlylar 28 ýaşyndaky hüjümçi bilen 5 ýyllyk şertnama baglaşdy. “Çelsi” topary Lukakunyň transferi üçin italýan klubuna 115 million ýewro tölär. 7 ýyldan soň, “Çelsä” dolanan Lukuka özüniň transferi bilen baglanyşykly: Bu ajaýyp topara täzeden gaýdyp geldim. “Çelsi” meň çagalykdan bäri janköýerlik edýän klubum. Bilelikde köp zat başararys. Men “Çelsä” has köp kubok gazanmak üçin dolandym” diýip, beýanat berdi.

Lukaku 2011-nji ýylda “Çelsi” toparyna transfer bolup, 3 möwsümde 15 duşuşykda meýdança çykypdy. “Ewerton”, “Mançester Ýunaýted” klublarynda-da oýnan Lukaku geçen möwsümde Interde 44 oýunda 30 gezek tapawutlandy.