Germaniýanyň çempionaty Bundesligada täze möwsümiň açylyş duşuşygynda soňky çempion Bawariýa myhmançylykda Borussiýa M topary bilen duşuşdy. Çekeleşikli geçen oýun 1-1 hasabynda deňlikde tamamlandy. Gollaryň ikisi-de birinji ýarymda derwezä urlup, oýnuň 10-njy minutynda Alessane Plea ýer eýelerini öňe saýlady. 42-nji minutda-da Robert Lewandowski hasaby deňlemegi başardy. Geçen möwsümde 41 gol geçirip, rekord görkzijiler bilen tamamlan Robert Lewandowski täze möwsüme-de rekord bilen başlady. Ol Bundesligada yzly-yzyna 7 möwsüm açylyş duşuşygynda tapawutlanyp, taryhy rekord goýdy. Galyberse-de, Lewandowski Bawariýanyň düzüminde Bundesligada 220-nji oýnunda 204-nji goluny geçirdi.