Germaniýanyň Super Kubogy duşuşygynda Bawariýa ýeňiş gazandy. Dortmund şäherinde oýnalan duşuşykda ýerli Borussiýa toparyny 3-1 hasabynda ýeňen Bawariýa yzly-yzyna 2-nji, umumylykda-da 9-njy gezek bu kubogy eýelemegi başardy. Bawariýa ýeňiş getiren gollaryň ikisini Robert Lewandowski, beýlekisini-de Tomas Müller öz atlaryna ýazdyrdylar. Borussiýa Dortmunyň ýeke-täk goluny-da Marko Roýs derwezä girizdi.

Duşuşykda 2 gezek tapawutlanan Robert Lewandowskiniň ozalky kluby Borussiýa Dortmundyň derwezesinden girizen gollarynyň sany 24 oýunda 24-e ýetdi.