Italiýa çempionaty Serie A-nyň başlanmagyna bir gün galanda taryhy transfer wakasy boldy. Romanyň ispaniýaly futbolçysy Pedro Rodriges klubuň köne bäsdeşi, ganym duşmany Lasio toparynyň düzümine goşuldy. Tölegsiz amala aşan bu transfer iň taryhy waka bolmagy iki klubuň arasynda soňky 36 ýyldaky ilkinji transfer hökmünde hasaba alyndy. Pedrodan öň 1985-nji ýylda Romanyň derwezeçisi Astutillo Malžolio gönümel Lasio toparyna transfer bolupdy. Iki klubda oýnan dürli futbolçylar köp bolup, olar Rim şäheriniň wekillerinde çykyş edeninden soň başga klublarda transfer boldy. Ondan soň Roma ýa-da Lasio toparynyň oýunçysy bolupdylar. Ýöne Romadan Lasio ýa-da Lasiodan Roma gönümel geçmek soňky 36 ýylda ilkinji gezek duş gelinýär.

34 ýaşyndaky Pedro Lasioda 9-njy belgili köýnekçäni geýer. Ol iki ýyllyk şertnama baglaşdy.