Katar 2022 Dünýä Kubogynyň saýlama tapgyrynyň çäginde Portugaliýanyň ýygyndysy öz meýdançasynda Irlandiýanyň ýygyndysyny kabul etdi. Çekeleşikli geçen oýnuň 15-nji minutynda super ýyldyz Kristiano Ronaldo penalti urgusyndan ýerlikli peýdalanyp bilmedi. Bu onuň milli ýygyndydaky dürs urup bilmedik ilkinji penalti urgusdyr. Birinji ýarym tamamlanmanka, 45-nji minutda irlandlar Jon Eganyň goly bilen öňe saýlandy. Ýöne ruhdan düşmedik portugallar 2-nji ýarymyň ahyrynda iki gol geçirip, ýeňiş gazanmagy başardy. Gollaryň ikisini-de 89-njy we 90+6-njy minutlarda kelle urgusy bilen Kristiano Ronaldo öz adyna ýazdyrdy. Şeýlelikde, 36 ýaşyndaky ýyldyzyň milli ýygyndyda geçiren gollarynyň sany 111-e ýetip, ol ençeme ýyllap 109 gol bilen rekordy özünde saklan eýranly Ali Daeiden öňe saýlandy. Şunlukda, Ronaldo milli ýygyndyda iň köp gol geçiren futbolçy rekordynyň täze eýesi boldy. 180-nji duşuşygyny oýnan Ronaldo bu ugurda Serhio Ramosyň Ýewropada milli ýygyndyda iň köp duşuşyk geçiren futbolçy rekordyny gaýtalady. Ronaldo ýene-de 16 oýunda meýdança çyksa, onda malaýziýaly So Çin Anyň (1969-1984) 195 oýunlyk rekordyny täzelär.