UEFA Çempionlar ligasynda toparçalaryň birinji tapgyrynyň iň esasy üns merkezdäki oýny Barselona bilen Bawariýanyň arasyndaky duşuşygy hasaplanýardy. “E” toparçadaky bu duşuşykda nemes kluby 3-0 hasabynda myhmançylykda ýeňşini baýram etdi. Münhenlilere ýeňiş getiren gollary 34-nji minutda Tomas Müller, 56-njy we 85-nji minutlarda Robert Lewandowski derwezä girizdi. Şeýlelikde, Bawariýa güýçli garşydaşyny myhmançylykda 3-0 ýeňip, ýaryşa şowly başlady. Barselonany ylzy-yzyna 3-nji gezek ýeňen Bawariýa şol 3 oýunda 14 gol geçirdi (2015, 3-2; 2020, 8-2; 2021, 3-0).

Duşuşykda 5 urgy geçiren Barselonanyň ýeke takyk urgusy hasaba alynmady. Bawariýanyň 13 urgusynyň 7-si dürs bolup, olaryň 3-si derwezä girdi.

Barselona soňky 24 ýylda ilkinji gezek Çempionlar ligasynda ýeňliş bilen başlady.  Katalonlar soňky gezek UÇL-niň çägindäki birinji duşuşygynda 1997-nji ýylda Nýukasldan 3-2 asgyn gelipdi.

Duşuşykda 2 gezek tapawutlanan Lewandowski UÇL-däki gollarynyň sany 75-e ýetdi. Ol Ronaldo we Messiden soň 3-nji orunda barýar.

49-njy goluny geçiren Tomas Müller bu ugurda Alfredo Di Stefano bilen deňleşdi.

Toparçadaky Dinamo Kiýew-Benfika duşuşygy golsuz deňlikde tamamlandy.