UEFA Çempionlar Ligasynda toparçalardaky 3-nji duşuşyklar şu gije we ertir oýnalar. 3-nji duşuşyklardan soň indiki tapgyra çykjak klublar belli bolmasa-da, ýaryşy dowam etdirip bilmejek toparlaryň käbirleriniň belli bolmagyna garaşylýar.

Şu gijäniň iň esasy duşuşygy Madridde ýerli Atletiko bilen Liwerpul toparlarynyň arasynda oýnalar. Iki toparyň hem esasy düzümi bilen meýdança çykmagyna garaşylýar. Germaniýaly Daniel Sibertiň eminlik etjek oýnunda atletiko Luiz Suaresiň öňki klubuna garşy nähili oýun görkezjekdigi futbol janköýerlerini içgin gyzyklandyrýar.

Şeýle-de şu gijäniň ýene bir esasy oýny Parižde bolup, PSŽ öz meýdançasynda Leipsigi kabul eder. Nemes kluby bu duşuşykda utulaýsa, onda olar üçin Çempionlar Ligasynyň başdangeçirmesi bu möwsümlik tamamlanyp biler. Duşuşykda Neýmar, Di Mariýa, Ramos, Parades, hatda Ikardi (belli däl) dagy oýnamaz.

Köp gol geçirmekde öňe saýlanan iki toparyň – Aýaks bilen Borussiýa Dortmundyň arasyndaky duşuşyk hem üns merkezde bolar. Toparçadaky lideri kesgitläp biljek oýun Haller bilen Holannyň garşylykly duellosy hökmünde görülýär.

Ilkinji iki oýunda şowly oýun görkezendigine garamazdan we ikinjisinde eminleriň ýalňyşlygy sebäpli utulan Milan myhmançylykda Porto bilen duşuşar. Bu duşuşyk birnäçe oýunçysyny dürli sebäplerden esasy düzüme alyp bilmedik Pioliniň şägirtleriniň ýaryşdaky ykbalyny kesgitlejek esasy oýun bolar.

Bäsleşigiň iň uly sýurpriz topary Şerif myhmançylykda Inter bilen duşuşar. Şerifiň jadysynyň dowam etjegini ýa-da etmejegini görkezýän oýun bolar. Toparçanyň beýleki oýnunda Real myhmançylykda Şahtýor bilen güýç synanyşar.

Agşamyň irki wagtlardaky 2 duşuşygynda Klub Brýugge bilen Mançester Siti duşuşar. Uly toparlaryň köplenç utuk ýitirýän topary Klub Brýuggeniň garşysynda Mançester Sitiniň nähili oýun görkezjekdigi uly gyzyklanma döredýär.

Şeýle-de Beşiktaş öz meýdançasynda özi ýaly utuksyz Sportingi kabul eder. Duşuşyk UEFA Ýewropa Ligasyna gatnaşjak topary kesgitläp biljekdigi sebäpli ýa-da ýaryşy dowam etdirmek mümkinçiligini saklamak üçin klublaryň ikisi üçinem ähmiýetli.

Klub Brýugge – Man. Siti (21:45)

Beşiktaş – Sporting (21:45)  

PSŽ – Leipsig (00:00)

Porto – Milan (00:00)

Atletiko – Liwerpul (00:00)

Aýaks – Borussiýa Dortmund (00:00)

Şahtýor Donesk – Real Madrid (00:00)

Inter – Şerif (00:00)