UEFA Çempionlar Ligasynda toparçalardaky 4-nji duşuşyklar oýnalyp, “E” toparçada Bawariýa öz meýdançasynda Benfikany 5-2 hasabynda ýeňdi. Bir penaltini dürs urup bilmändigine garamazdan het-trik eden Robert Lewandowski özüniň 100-nji Çempionlar Ligasy duşuşygynda taryhy başarnyk görkezdi. Ol 100 duşuşykda 81 gol geçirip, ortaça alnanda iň ýokary netijeli futbolçy boldy (Messi 100 oýunda 77, Ronaldo 64 gol geçirdi). Lewandowski 80 gola iň tiz ýeten futbolçy bolup, ol 100-nji duşuşygynda tapawutlanan 6-njy futbolçy hökmünde hasaba alyndy. Bawariýanyň beýleki gollaryny Gnabri bilen Sane öz atlaryna ýazdyrdylar. Benfikanyň adyndan bolsa, Morato bilen Nunýes tapawutlandy. Şeýlelikde, 5-2 hasabynda ýeňşini baýram eden Bawariýa 1/8 finala çykmagy başardy.

Toparçadaky beýleki duşuşykda Barselona myhmançylykda Kiýewiň Dinamosyny Ansu Fatiniň 70-nji minutdaky ýeke-täk goly bilen 1-0 ýeňip, utugyny 6-a çykardy.