UEFA Çempionlar Ligasynyň iň köp gol geçiren futbolçysy Kristiano Ronaldo bu endigini şu möwsümde-de ýokary depginde dowam edýär we şol bir wagtyň özünde-de Mançester Ýunaýtedi hem-de tälimçisi Ole Gunner Sulşeri halas etmini dowam etdirýär. Mançester Ýunaýted myhmançylykda Atalanta bilen duşuşyp, ýer eýeleri 2 gezek öňe saýlandy. Her gezekde-de Ronaldo jogap bermegi başardy. 12-nji minutda Iliçiç hem-de 56-njy minutda Zapatanyň gollaryna Kristiano Ronaldo 45+1-nji we 90+1-nji minutlarda jogap berip, toparyny ýeňlişden halas etdi. Şu möwsümde 4-nji oýnunda 5-nji goluny geçiren Ronaldonyň UÇL-däki gollarynyň sany 139-a ýetdi. Ol Filippo Inzagiden soň UÇL-de bir duşuşykda 2 gol geçiren iň ýaşuly ikinji futbolçy boldy.

Toparçadaky beýleki duşuşykda Wilýarreal öz meýdançasynda Ýang Boýzy 2-0 ýeňdi. Ispan toparynyň gollaryny Kapoue (36) bilen Danžuma (89) geçirdi. Wilýarreal UÇL-de 7 oýundan soň ilkinji gezek öz meýdançasynda ýeňiş gazandy.